Organisaties achter deze actie

 

Omdat Wij geloven in samenwerking 

Stichting Kom over en help

Kom over en help werkt al 34 jaar in Oekraïne. Daar werken we samen met 13 verschillende lokale organisaties, ook wel partnerorganisaties genoemd. Wij ondersteunen hen bij de ontwikkeling van hun organisatie en de uitvoering van projecten. De projecten zijn te verdelen in drie categorieën: educatie, inkomstengenererende activiteiten en maatschappelijke zorg, met als doel ontwikkeling naar zelfredzaamheid. 

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak zijn we vrijwel direct met noodhulp gestart en dat is, ook nu, onverminderd hard nodig. De noodhulp bestaat uit:

  • Opvang van vluchtelingen;
  • Evacuatie van mensen aan de frontlinie;
  • Voedselhulp voor vluchtelingen die door particulieren zijn opgevangen;
  • Aanschaf van bouwmaterialen om beschadigde huizen te herstellen;
  • Inrichten van shelters waar mensen terecht kunnen voor een warme douche en een maaltijd;
  • Trainen van sociaal werkers om mensen die getraumatiseerd zijn door en geleden hebben onder de oorlog psychosociale hulp te bieden.

De oorlog is nog altijd de realiteit van iedere dag. Het gebed is het machtigste wapen in deze strijd, naast financiële steun voor mensen die het hard nodig hebben. Zeker in een tijd van oorlog weten we ons als Kom over en help geroepen om te dienen!

Stichting vrienden van Zjitomir

Stichting Vrienden van Zjitomir (VVZ) ondersteunt verschillende projecten in Zjitomir om armoede te bestrijden. Sinds 2000 zet VVZ zich in voor verslaafden, dak- en thuislozen. Onze jarenlange aanwezigheid heeft geleid tot verslavingszorg in Het Anker, Het Baken en hulp aan daklozen via de voedselvoorziening van Sjofar. Alle hulpverlening gebeurt vanuit onze Oekraiense projectleiding. Vanwege ons grote lokale netwerk en de aanwezige kennis wordt financiele steun 100% passend ingezet.

Het werk van VVZ is door de oorlog in een ander licht komen te staan. In plaats van het verlenen van verslavingszorg, richten we ons nu op de hulpverlening aan mensen die door de oorlog zijn getroffen. Vanuit de voedselvoorziening van Sjofar worden nu via de soepbus maaltijden uitgedeeld aan zo’n 700 mensen. Dat aantal groeit, want de nood is hoog. Mensen die niet naar de soepbus kunnen komen, worden thuis opgezocht en waar nodig geholpen. Ook voorzien we inwoners van andere eerste levensbehoeften, medische hulpmiddelen, etc. Dit doen we inmiddels ook in de omliggende dorpen die veelal verstoken zijn van noodhulp. Op www.helpen.org is meer informatie over VVZ te vinden.

Stichting OGO

Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs (OGO) is in 1993 opgericht en heeft als doel materiële en onderwijsinhoudelijke steun te geven aan christelijke scholen in Oost-Europa. Dat doen we samen met de christelijke partners in Oost-Europa. Ook onderhouden we, als het gaat om onderwijs, intensieve contacten met gelijkgezinde Nederlandse hulporganisaties die actief zijn in Oost-Europa.

Voor christelijke scholen in Oekraïne is het moeilijk om te (blijven) bestaan. Wij helpen acht scholen voor basis- en voorgezet onderwijs in hun voortbestaan. Dit doen we door middel van financiële hulp, materiele hulp, kennisoverdracht en christelijke leermiddelen.

Door de oorlog is de situatie voor de scholen ernstig verslechterd. De continuïteit en soms zelfs het voortbestaan is onzeker omdat een groot deel van de inkomsten is weggevallen. Leerkrachten zijn vertrokken, nieuwe leerkrachten moesten worden aangesteld en het leerlingaantal neemt toe vanwege de vluchtelingen.

Tegelijkertijd zijn er prachtige initiatieven ontstaan om via afstandsonderwijs kinderen toch te bereiken. De school in Izmajil is de enige in die stad met een goed functionerende schuilkelder. Dit gegeven zorgde ook voor een toename van leerlingen.

De nood is hoog. Gebed en steun is onmisbaar!

 

Stichting Christian Refugee Relief

Stichting Refugee Relief (CRR) verleent, gedreven vanuit de Bijbel, hulp aan mensen in nood.

Sinds het ontstaan van CRR, in 2015, werken wij in Griekenland, de Balkanlanden en Oekraïne. We richten ons op de primaire basisbehoeften van ieder mens: kleding, hygiëne, onderdak en voedsel.

Al jarenlang zijn duizenden mensen afhankelijk van humanitaire hulp.

Waar de politieke benadering anti-vluchteling is, biedt CRR hulp in primaire behoeften. Omdat we ervan overtuigt zijn dat, ondanks alles ieder mens recht heeft op schone kleding, degelijke hygiëne en gezond voedsel.

CRR heeft twee kernactiviteiten: het organiseren van hulpreizen en hulptransporten. Vrijwilligers reizen naar diverse bestemmingen om daar lokale organisaties te versterken met praktische hulp. Hulptransporten worden in Nederland voorbereid en verstuurd om ervoor te zorgen dat lokale partners de juiste goederen ontvangen om hun werk te doen.

Op 24 februari 2022 zijn we gestart met het verlenen van noodhulp in Oekraïne. Via hulptransporten, gaarkeukens en financiële ondersteuning worden tientallen partners ondersteund om noodhulp te bieden in (met name) het oosten van het land. Dit heeft inmiddels geresulteerd in bijna 3.000.000 kilo hulpgoederen en drie actieve gaarkeukens in Poltava en Charkov.

Hulpgoederen worden via lokale kerken verspreid over gebieden langs de frontlinie, waar dorpen en steden het zwaarst getroffen zijn. De primaire insteek is het versterken van lokale kerken en hen voorzien van goederen die door Oekraïense vrijwilligers worden gedistribueerd. 

Tot slot functioneert CRR als dienstverlener voor kleinere werkgroepen en organisaties waardoor krachten worden gebundeld. Ook werken we samen met grotere Nederlandse hulporganisaties.

Leerlingen hebben al meegedaan!

Scholen hebben zich al ingezet!